Up

ข้อทดสอบสาระสังคม

แบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์ ม.2
แบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์ ม.3
แบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์ ม.1
แนวข้อสอบพระพุทธศาสนา ม . 3
แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน ชุดที่ 1
แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน ชุดที่2
แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน ชุดที่ 3
เฉลยข้อทดสอบและแบบแกรอกข้อมูล ป.1-6
แบทดสอบสังคม ม.1
แบบการเขียนข้อสอบ
แบบการเขียนข้อสอบ ม.1
ตารางวิเคราะห์หลักสูตรและรูปแบบข้อสอบ
แบบทดสอบ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชา ส 21101
ตารางกำหนดสัดส่วนเครื่องมือ
แบบการเขียนข้อสอบ
เฉลยข้อสอบ ป.1-6
แบบทดสอบติวเข้มสังคม ป.6
แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา ชั้นป.๖ Pre-Onet
แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา ม.3 pre-onet
 
Powered by Phoca Download